Monkey Bounce

Giúp khỉ để có được chuối của mình! Trong 'Monkey Bounce', bạn cần vuốt màn hình sang phải hoặc trái để rơi qua những chiếc lá cọ. Nhưng hãy bình tĩnh! Ngoài ra còn có một số trở ngại khó khăn và bẫy đang chờ bạn! Vì vậy, đó là vào bạn! Bạn sẽ đi được bao xa trong chuyến phiêu lưu thú vị này?