Hoop Royale

Đây là môn thể thao hơi "khác biệt". Trong Hoop Royale bạn phải điều khiển chiếc nhẫn qua quả bóng. Kiếm đá quý và mở khóa giao diện tuyệt vời mới cho hoop của bạn hoặc thu thập một số rương và để bản thân bất ngờ! Nhưng hãy là đội tàu và đừng để mình bị đánh bại! Bởi vì bạn sẽ cạnh tranh với mọi người từ khắp nơi trên thế giới! Cạnh tranh với họ và trở thành bậc thầy dunk cuối cùng!