Cannon Balls 3D

Hãy cố gắng trở thành chủ nhân của sự hủy diệt, làm nóng các tòa nhà một cách gọn gàng và không tỏ ra thương xót! Trong 'Cannon Balls 3D', điều này phụ thuộc vào việc bạn khéo léo đặt các phát bắn sao cho các cấu trúc sụp đổ hiệu quả nhất có thể. Xem đạn của bạn, bởi vì nó hạn chế. Nhưng đừng lo lắng. Cũng sẽ đến lúc bạn sẽ đưa khẩu pháo ra rìa của chức năng. Đặc biệt là khi những quả bom lớn được sử dụng. Bạn đang chờ đợi điều gì?