Stack Smash

Bạn có sẵn sàng cho một kẻ giết thời gian ra đòn? Sau đó kiểm tra bản thân trên 'Stack Smash' và chứng minh kỹ năng của bạn! Phá hủy tất cả các nền tảng để có được mặt đất và giành chiến thắng! Nhưng xem ra! Nếu bạn chạm vào nền tảng màu đen, trò chơi kết thúc. Nhưng ngay cả những thứ này cũng không an toàn từ một quả bóng ở tốc độ tối đa. Vì vậy, sử dụng thời gian thông minh và điều chỉnh chiến lược của bạn theo vòng!