Slice Rush

Lấy con dao và cắt qua bếp! Trong 'Slice Rush', bạn phải khéo léo cắt thời gian vì dao của bạn có thể nhanh chóng bay ra khỏi tay nếu bạn không đủ cẩn thận. Cố gắng điền vào số nhân để có thêm điểm nhưng hãy cẩn thận! Nếu bạn đánh sai bề mặt, số nhân bị mất ngay lập tức! Nó gây nghiện và thỏa mãn cùng một lúc! Bạn sẽ nhận được bao xa?