Hippo Pizza Chef

Bạn đã bao giờ tưởng tượng nó phải như thế nào để trở thành một đầu bếp pizza thành công chưa? Không? Vâng, không có vấn đề. Đây thực sự không phải là về việc nướng bánh pizza, mà là về việc phục vụ nó! Tham gia vào vai trò của 'Đầu bếp Pizza Hippo' và cố gắng sắp xếp các miếng pizza đúng như yêu cầu của chúng. Bạn không có nhiều cố gắng, vì vậy hãy chia chúng ra thật tốt. Sử dụng sức mạnh hữu ích để điều chỉnh cách tiếp cận của bạn và đầu tư tiền kiếm được vào trang phục vui nhộn hoặc đĩa mới. Bạn sẽ có thể làm hài lòng khách hàng của bạn?