Fashion Yo!! - Thời trang Yo !!

Thời trang là đam mê và sáng tạo của bạn tên đệm của bạn? Hãy biến ước mơ của bạn thành hiện thực và trở thành một nhà thiết kế thời thượng trong Fashion Yo !! Phong cách người giả của bạn và trình bày những sáng tạo tuyệt vời của bạn trong phòng trưng bày của bạn. Chơi các trò chơi nhỏ để kiếm tiền, mua quần áo và vật phẩm mới và mở khóa tất cả các thành tựu. Lấy kéo của bạn và đi!