My Free Farm 2

Trong trò chơi nông trại trực tuyến này, tất cả là về việc quản lý và phát triển trang trại của riêng bạn. Trồng cây, chăm sóc động vật của bạn và nâng cấp đất của bạn. Mua đồ trang trí hữu ích và các tòa nhà mới và sản xuất hàng hóa khác nhau để bán cho khách hàng đói. Tham gia bang hội và giúp đỡ bạn bè có nhu cầu với các nhiệm vụ hoặc bằng cách giao dịch hàng hóa tại chợ. Tăng cấp cho nhân vật của bạn và mở khóa các vật phẩm mới tuyệt vời cho trang trại của bạn! Bạn sẽ trở thành nông dân nổi tiếng nhất mọi thời đại trong mô phỏng nền kinh tế thú vị này chứ?