Forge of Empires

Bắt đầu với tư cách là thủ lĩnh trong thời kỳ đồ đá với ít hơn một vài lều và mở rộng và phát triển thành phố của bạn trong trò chơi chiến lược dựa trên trình duyệt này! Nghiên cứu các công nghệ mới, xây dựng, tham gia bang hội và chiến đấu hoặc buôn bán để tạo ra một đế chế vinh quang. Trở thành một người cai trị thực sự tuyệt vời và bắt đầu cuộc phiêu lưu của bạn bây giờ!