Garden Bloom

Nó đến đấy! Danh hiệu Match-3 cuối cùng! Chào mừng bạn đến với 'Garden Bloom' tuyệt đẹp! Đắm mình trong khu vườn đầy màu sắc và đồng hành cùng Lucy trong những chuyến phiêu lưu kỳ thú! Ghép ít nhất 3 bông hoa cùng màu để có kết quả ghép hoa! Bạn càng có thể hợp nhất, hiệu ứng sẽ càng mạnh mẽ! Sử dụng sức mạnh bổ sung nếu bạn nghĩ rằng bạn cần giúp đỡ. Trên hết, bạn có thể trang trí khu vườn của riêng bạn! Làm thế nào nó có thể được bất kỳ tốt hơn? 2000 cấp độ được thiết kế tốt sẽ chờ đợi bạn! Vì vậy, đó là vào bạn! Bạn đã sẵn sàng chưa?