Bubble Tower 3D

Nếu bạn là bạn của những người yêu thích bong bóng "oldschool" thì bạn sẽ thích Bubble Tower 3D. Trải nghiệm trò chơi điện tử cổ điển được sáng tạo lại này trong một không gian vô cùng mới mẻ và một thiết lập aztec tuyệt vời! Cố gắng kết nối ít nhất 3 bong bóng cùng màu để lên đến đỉnh tháp. Không đủ hành động xảy ra? Hãy thử quả cầu lửa hủy diệt và xem anh ta làm phép thuật của mình. Hãy đi và đạt điểm cao.