Call of War

Chứng minh kỹ năng tư duy chiến lược của bạn trong trò chơi trực tuyến này! Chiếm quyền kiểm soát một trong những quốc gia hùng mạnh trong thời kỳ Thế chiến 2. Chỉ huy quân đội của bạn và chiến đấu với những trận chiến hoành tráng với xe tăng, tàu hoặc máy bay chống lại những người chơi khác trong thời gian thực. Nghiên cứu các công nghệ hữu ích, chinh phục các tỉnh và liên minh để trở thành một siêu cường thực sự và giành chiến thắng trong trò chơi!