Boat Battles

Sẵn sàng, nhắm bắn! Tiêu diệt tất cả các tàu của đối phương trong phiên bản Sea Battle cổ điển này. Chơi với máy tính hoặc một người bạn trên cùng một thiết bị và định vị tàu của bạn trên lưới. Bạn có 5 lần bắn để đoán vị trí của các tàu của đối thủ trước khi đến lượt của họ. Đánh chìm cánh tay của họ hoặc bị đánh bại!