My Kingdom For The Princess

Vương quốc đang bị hủy hoại và tùy thuộc vào hiệp sĩ dũng cảm và cao quý Arthur để khôi phục lại nó. Giúp anh ta xây dựng lại đế chế và sửa chữa các thị trấn bị phá hủy. Dọn dẹp các mảnh vỡ và sửa chữa những con đường và tòa nhà bị hỏng. Thu thập đá quý để nâng cấp các công trình và kích hoạt bộ tăng cường hữu ích có thể cải thiện hiệu suất của nhân viên của bạn. Bạn có thể cứu vương quốc và giành được trái tim của Công chúa?