Mahjong 3D

Chào mừng bạn đến với Mahjong 3D! Thưởng thức trò chơi hội đồng cổ điển bây giờ trong trải nghiệm nhập vai nhất của nó! Xoay các đối tượng xung quanh theo bất kỳ hướng nào có thể và giải quyết tất cả các cấp độ thử thách. Nhưng thời gian đang trôi! Xem ra, kích thước thêm mới cũng thêm những khó khăn mới! Bạn sẽ có thể giải quyết tất cả các cấp trong thời gian?