Brain Trainer

Kích hoạt các tế bào não của bạn và sẵn sàng! Một 'Brain Trainer' mới đã đến! Không cần biết bạn giữ cho bộ não phù hợp, cải thiện hiệu suất hay chỉ để vui chơi để rèn luyện khả năng nhận thức cá nhân, trò chơi này là dành cho bạn! Chỉ vì bạn không còn đi học, không có nghĩa là bạn không thể mài giũa trí óc của mình. Giải quyết rất nhiều trò chơi nhỏ cá nhân. Nếu bạn gặp khó khăn, chỉ cần hoán đổi bóng đèn với các gợi ý. Thuyết phục? Sau đó đi sâu vào và tự kiểm tra! Bạn có được làm cho điều này?