Crazy Caves

Đi sâu vào điên cuồng với trò chơi khai thác hành động mới này. Phá hủy tất cả các tảng đá để kiếm càng nhiều vàng và đá quý có thể để biến giỏ hàng của bạn thành một công cụ khai thác điên rồ! Lấy pickaxe của bạn và khai thác bản thân đến điểm cao!