Bus Parking 3D

Chứng minh kỹ năng của bạn và trở thành Vua xe buýt cuối cùng! Đậu xe buýt ở những chỗ đậu xe được chỉ định. Nghe có vẻ dễ dàng hơn nó được. Đừng quên thu thập tất cả tiền xu trên đường đi! Rất nhiều giao diện tuyệt vời đang chờ bạn! Tại sao bạn không thử một mình? Bạn có những gì nó cần để chơi qua tất cả 100 cấp độ?