Register
tai game

Game giáo dục – Cùng học tiếng Anh

 Cùng học tiếng Anh

Hãy cùng học tiếng Anh thật sinh động qua các hình ảnh nào. Mỗi màn sẽ có một từ vựng tương ứng với các hình ảnh là những con vật xung quanh. Bạn hãy click vào con vật ấy là sẽ qua màn thôi. Game giáo dục này rất thích hợp để cùng chơi với các bé 6-8 tuổi đang học tiếng Anh đấy !

Game giáo dục – Cùng học tiếng Anh Screen Shots:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Do You Like This Game?


Embed this game on your Website:

Game Stats:  2,016 lượt chơi
Game Categories:  Game giáo dục

200 Latest Games